Opgaven var helt enkel

Flyt nogle stole og borde fra vores kælder og sæt dem pænt op i vores kantine. Nogle timer senere havde vi løst opgaven. Her har I nogle indtryk fra flytningen og de smukke omgivelser, som vores kunde bor i.