Miljø og samfundsansvar

Miljø

Vi er bevidste om vores ansvar i forhold til medarbejderne, miljøet og det omgivende samfund. Derfor arbejder vi målrettet på at:

 • Nedbringe energiforbruget i vores bygninger.
 • Opfylde de lovpligtige miljøzonekrav til vores biler (EURO-4 partikelfiltre). Alle nye biler købes med EURO-5 partikelfiltre.
 • Montere fartbegrænsning i alle biler, hvilket reducerer brændstofforbruget.
 • Satse på miljøvenlige transportmidler, kontrollere brændstofforbruget og overholde alle serviceaftaler.
 • Montere “Silence”-dæk på alle biler for at mindske støjgenerne i bilerne og støjbelastningen i det omgivende miljø.
 • Undgå tomgang ved at montere ekstra batteri til lift og lyssystem.
 • Uddanne vores medarbejdere i miljørigtig kørsel og adfærd.
 • Kun benytte godkendte og miljøcertificerede anlæg og værksteder ved rengøring, olie- og filterskift samt reparation.
 • Sikre rationel udnyttelse af bilernes kapacitet.
 • Bruge miljøgodkendte flyttekasser fremstillet af genbrugsmateriale.
 • Sortere eget affald og kører flytteaffald til godkendte affaldssorteringsanlæg.
 • Prioritere leverandører og samarbejdspartnere, der har en miljøpolitik eller viser sammen hensyn til miljøet, som vi selv gør.
 • Endelig efterlever vi alle gældende love og regler vedr. sikkerhed og miljø.